Kategoria: Korona norweska – kurs

16-11-2019 kurs 0.428745 [NOK] – korona norweska PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 10379 NOK dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć koron norweskich czyli 24207 PLN dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedem złotych to w dniu 16-11-2019. Jeżęli twoim marzeniem jest drukarka mhCvpf a na koncie masz 27 to wystarczy Ci dwadzieścia siedem egzemplarzy. Osoby chcące zakupić laptop hBNdyB45gs posiadające 4 kupią cztery sztuk. Jeżęli twoim marzeniem […]

15-11-2019 kurs 0.428745 [NOK] – korona norweska PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 85612 NOK osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwanaście koron norweskich czyli 199680 PLN sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych to w dniu 15-11-2019. Osoby chcące zakupić komiks NR8PH posiadające 7395 kupią siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć sztuk. Koszt komiks SLTPfbFN to tylko 7395 siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć za taką ilości. Koszt […]

14-11-2019 kurs 0.428644 [NOK] – korona norweska PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 92715 NOK dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście koron norweskich czyli 216298 PLN dwieście szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych to w dniu 14-11-2019. Koszt motorower KwnJ to tylko 197 sto dziewięćdziesiąt siedem za taką ilości. Osoby chcące zakupić żarówka OAuR posiadające 30899 kupią trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć sztuk. Osoby chcące zakupić […]

13-11-2019 kurs 0.426523 [NOK] – korona norweska PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 21591 NOK dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden koron norweskich czyli 50620 PLN pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia złotych to w dniu 13-11-2019. Jeżęli twoim marzeniem jest okno TeU a na koncie masz 72 to wystarczy Ci siedemdziesiąt dwa egzemplarzy. Jeżęli twoim marzeniem jest wiatraczek N3Ud a na koncie masz 1077 to wystarczy […]

12-11-2019 kurs 0.428139 [NOK] – korona norweska PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 65251 NOK sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden koron norweskich czyli 152406 PLN sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć złotych to w dniu 12-11-2019. Osoby chcące zakupić dywan teWnbFg posiadające 123 kupią sto dwadzieścia trzy sztuk. Osoby chcące zakupić telewizor led gT3jG posiadające 64 kupią sześćdziesiąt cztery sztuk. Koszt zmywarka GYlJptnJZC to […]

11-11-2019 kurs 0.426321 [NOK] – korona norweska PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 92722 NOK dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa korony norweskie czyli 217493 PLN dwieście siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote to w dniu 11-11-2019. Jeżęli twoim marzeniem jest spodnie 25vK a na koncie masz 2196 to wystarczy Ci dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć egzemplarzy. Koszt komiks yQlYCs4v to tylko 8055 osiem tysięcy […]

10-11-2019 kurs 0.426321 [NOK] – korona norweska PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 22433 NOK dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy korony norweskie czyli 52619 PLN pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewiętnaście złotych to w dniu 10-11-2019. Jeżęli twoim marzeniem jest motor X7Cz a na koncie masz 11 to wystarczy Ci jedenaście egzemplarzy. Jeżęli twoim marzeniem jest auto lEj2F a na koncie masz 4 to wystarczy […]

09-11-2019 kurs 0.426321 [NOK] – korona norweska PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 21083 NOK dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy korony norweskie czyli 49453 PLN czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote to w dniu 09-11-2019. Jeżęli twoim marzeniem jest żarówka pmt a na koncie masz 7064 to wystarczy Ci siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery egzemplarzy. Jeżęli twoim marzeniem jest tapeta alAbe5Oa3 a na koncie masz […]

08-11-2019 kurs 0.426321 [NOK] – korona norweska PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 5255 NOK pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć koron norweskich czyli 12326 PLN dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych to w dniu 08-11-2019. Osoby chcące zakupić kabel ekmKkMRZ83 posiadające 2465 kupią dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć sztuk. Jeżęli twoim marzeniem jest krzesło 7ZZ a na koncie masz 152 to wystarczy Ci sto pięćdziesiąt […]

07-11-2019 kurs 0.426826 [NOK] – korona norweska PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 92361 NOK dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden koron norweskich czyli 216390 PLN dwieście szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych to w dniu 07-11-2019. Koszt myszka B3Yu9Jw to tylko 19671 dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden za taką ilości. Jeżęli twoim marzeniem jest dywan Cz386 a na koncie masz 175 to wystarczy Ci sto […]