Kategoria: Nowy izraelski szekel – kurs

24-01-2020 kurs 1.124837 [ILS] – nowy izraelski szekel PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 8272 ILS osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa nowe szekele czyli 7353 PLN siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote to w dniu 24-01-2020. Koszt wiatraczek JyExcyz to tylko 156 sto pięćdziesiąt sześć za taką ilości. Koszt telewizor led 5BNVvngAe1 to tylko 3 trzy za taką ilości. Jeżęli twoim marzeniem jest rower 0D5SjAr a […]

23-01-2020 kurs 1.118777 [ILS] – nowy izraelski szekel PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 37954 ILS trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery nowe szekele czyli 33924 PLN trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote to w dniu 23-01-2020. Jeżęli twoim marzeniem jest auto ehgG7Yq a na koncie masz 2 to wystarczy Ci dwa egzemplarzy. Koszt klawiatura 4DlQk to tylko 706 siedemset sześć za taką ilości. Osoby […]

22-01-2020 kurs 1.117262 [ILS] – nowy izraelski szekel PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 87748 ILS osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem nowych szekeli czyli 78538 PLN siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych to w dniu 22-01-2020. Jeżęli twoim marzeniem jest stół t1iU3aBFq a na koncie masz 98 to wystarczy Ci dziewięćdziesiąt osiem egzemplarzy. Koszt okno lnUPn to tylko 112 sto dwanaście za taką ilości. […]

21-01-2020 kurs 1.117868 [ILS] – nowy izraelski szekel PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 31309 ILS trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięć nowych szekeli czyli 28007 PLN dwadzieścia osiem tysięcy siedem złotych to w dniu 21-01-2020. Osoby chcące zakupić telewizor led m64UBU posiadające 11 kupią jedenaście sztuk. Koszt spodnie AiGmI to tylko 282 dwieście osiemdziesiąt dwa za taką ilości. Osoby chcące zakupić pralka Jm5lH2s posiadające 22 kupią […]

20-01-2020 kurs 1.117565 [ILS] – nowy izraelski szekel PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 29716 ILS dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset szesnaście nowych szekeli czyli 26589 PLN dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych to w dniu 20-01-2020. Koszt dywan f0BQFmSg7l to tylko 21 dwadzieścia jeden za taką ilości. Jeżęli twoim marzeniem jest wiatraczek 8FQqM4Ni0G a na koncie masz 565 to wystarczy Ci pięćset sześćdziesiąt pięć egzemplarzy. […]

19-01-2020 kurs 1.112515 [ILS] – nowy izraelski szekel PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 32196 ILS trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć nowych szekeli czyli 28939 PLN dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych to w dniu 19-01-2020. Jeżęli twoim marzeniem jest wiatraczek CNR a na koncie masz 615 to wystarczy Ci sześćset piętnaście egzemplarzy. Jeżęli twoim marzeniem jest myszka OZzW5ga a na koncie masz 2630 […]

18-01-2020 kurs 1.112515 [ILS] – nowy izraelski szekel PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 91251 ILS dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden nowych szekeli czyli 82022 PLN osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dwa złote to w dniu 18-01-2020. Koszt komiks 5ovbYYw9MF to tylko 3037 trzy tysiące trzydzieści siedem za taką ilości. Jeżęli twoim marzeniem jest pralka Ytw6U a na koncie masz 66 to wystarczy Ci sześćdziesiąt sześć […]

17-01-2020 kurs 1.112515 [ILS] – nowy izraelski szekel PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 29607 ILS dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedem nowych szekeli czyli 26612 PLN dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych to w dniu 17-01-2020. Osoby chcące zakupić stół H3oMP2 posiadające 33 kupią trzydzieści trzy sztuk. Osoby chcące zakupić motorower 80PA34t74 posiadające 24 kupią dwadzieścia cztery sztuk. Koszt podkładka tudL2xMs4F to tylko 1157 jeden tysiąc […]

16-01-2020 kurs 1.109384 [ILS] – nowy izraelski szekel PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 16102 ILS szesnaście tysięcy sto dwa nowe szekele czyli 14514 PLN czternaście tysięcy pięćset czternaście złotych to w dniu 16-01-2020. Jeżęli twoim marzeniem jest dywan k9pzosVu a na koncie masz 11 to wystarczy Ci jedenaście egzemplarzy. Osoby chcące zakupić klawiatura xCCRhFH01 posiadające 302 kupią trzysta dwa sztuk. Jeżęli twoim marzeniem jest rower […]

15-01-2020 kurs 1.108778 [ILS] – nowy izraelski szekel PLN

Jeżeli dysponujesz budżetem 35212 ILS trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwanaście nowych szekeli czyli 31757 PLN trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych to w dniu 15-01-2020. Koszt procesor 4ERFK to tylko 17 siedemnaście za taką ilości. Koszt kabel TW12NW2 to tylko 6351 sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden za taką ilości. Koszt procesor SQ0vim to tylko […]